Kā visefektīvāk pielietot Google Analytics Demogrāfijas un Interešu atskaites?

Ar prieku varu atklāt – Google Analyics ir atvēris jaunu lappusi interneta lietotāju izprašanā! Tas, kas līdz šim bija pieejams Adwords lietotājiem, tagad ir pieejams arī Google Analytics kontā. Demogrāfijas un Interešu kategorijas atskaites ir jauns veids, kā iegūt priekšstatu par interneta lietotāju, kurš apmeklē jūsu mājas lapu. Domāju, ka tuvāko mēnešu laikā arvien vairāk parādīsies raksti par to, kā labāk izmantot šo kategoriju, lai iegūtu ieskatu par mājas lapas apmeklētājiem un to, cik uzticami ir šie dati.  Šīs atskaites ietver informāciju par apmeklētāja aptuveno vecumu, iespējamo dzimumu un to, kas ir tās tēmas, ko cilvēks visbiežāk apskata internetā.

Šo jauno informāciju var izmantot arī apmeklētāju segmentēšanai un remārketinga sarakstu veidošanai.

Kā pieslēgt un sākt izmantot šīs atskaites?

Lai Google Analytics kontā iegūtu informāciju par apmeklētāja demogrāfiju un interesēm, nepieciešams izpildīt 3 soļus:

  1. Tiem, kas neizmanto reklamēšanos Display tīklā vai kuriem nav instalēta Google Analytics Display versija, ir nepieciešams to izdarīt un līdz ar to veikt izmaiņas jūsu Privacy Policy uzstādījumos mājas lapā. Kā to izdarīt uzzināsiet šeit: https://support.google.com/analytics/answer/2444872
  2. Ieslēgt atskaišu saņemšanu atskaišu interfeisā – Audience – Demographics – Overview
  3. Pārbaudīt vai ir ievietots nepieciešamais kods. To var izdarīt izmantojot atskaišu sistēmā iekļauto pārbaudes rīku.

Ja jūs vai aģentūra Google Analytics uzstādīšanai izmanto Google Tag Manager, nepieciešams pievienot apstiprinājumu Google Analytics tegā, atzīmējot lauku „Enable display advertiser features…”.

Pēc soļu izpildes jāgaida pāris dienas, līdz dati sāks parādīties jūsu atskaitēs.

Ņemiet vērā pāris padomu:

  • Atskaites vēl nav pieejamas pilnīgi visiem Google Analytics kontiem, bet pamazām tās parādās lielākajā skaitā apskatīto Analytics kontu, ja tās vēl nav pieejamas – nebaidieties, pēc kāda laika arī tās parādīsies jūsu kontā.
  • Dati nav pilnīgi precīzi un neatbilst katram lietotājam, bet kopējās tendences ir iespējams redzēt.
  • Šīs atskaites pagaidām nav pieejamas Google Analytics Universal Analytics lietotājiem, jo šī sistēma patlaban neatbasta remārketinga darbību.

Kā Google nosaka demogrāfisko informāciju?

Kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, kas sadarbojas ar Google reklāmas tīklu, Google saglabā viņu pārlūkprogrammās numuru (izmantojot sīkfailu), lai atcerētos šos apmeklējumus. Šis numurs unikāli identificē tīmekļa pārlūkprogrammu (nevis konkrētu lietotāju) konkrētā datorā. Ņemot vērā apmeklētās vietnes, pārlūkprogrammas var tikt saistītas ar demogrāfisko kategoriju, piemēram, dzimumu vai vecuma diapazonu.

Turklāt, dažas vietnes var mums darīt zināmu demogrāfisko informāciju, kuru lietotāji kopīgo noteiktās tīmekļa vietnēs, piemēram, sociālo tīklu vietnēs. Iespējams arī, ka mēs izmantosim Google profilos iegūtus demogrāfiskos datus. Avots: https://support.google.com/adwords/answer/2580383?hl=lv

Kur šīs atskaites būs iespējams izmantot?

  1. Demogrāfisko pamatdatu iegūšanai, standarta atskaišu veidā.
  2. Segmentācijai – Izvēloties šīs atskaites kā atsevišķus pielāgotos segmentus, jums paveras iespēja salīdzināt visus mājas lapas datus pēc noteiktām vecuma grupām, dzimumiem, interesēm utt. Jums nav tikai jākoncentrējas uz sadaļām, kas ir pieejamas šo datu atskaitēs, jūs varat apskatīt visus mājas lapas datus pēc šīm kategorijām. Piemēram, atsevišķi izdalot vīriešus un sievietes un salīdzinot tos savā starpā dažādās kategorijās.
  3. Remārketinga sarakstu veidošanai. Jūs varat veidot remārketinga sarakstus Google Analytics kontā pēc vecumiem, interesēm un citiem rādītajiem, kā arī tos apvienojot vienā noteiktā sarakstā, kas jums palīdzētu piesaistīt konkrētu auditoriju ar konkrētu reklāmu.

Šobrīd, apskatot pirmos ienākušos datus no šīm atskaitēm par vairākiem Google kontiem, var secināt, ka pievienoti šīm atskaitēm tiek tikai aptuveni 4% no visiem apmeklētājiem, kas būtu pārāk mazs procents, lai pilnībā balstītos uz šo informāciju.

Datu patiesumu pilnībā pārbaudīt nevar, tomēr pēc mājas lapas satura un tendencēm var secināt, ka  aptuvenais vecuma sadalījums katrā kategorijā ir tuvs īstajai attiecībai. Šos rādītājus vēlams skatīties pēc iespējas plašākā laika posmā (tad būs iegūta pēc iespējas lielāka apmeklējumu bāze).

Piemērs vecuma atskaitei.

Līdzīgi kā parastā atskaišu tabulā arī vecuma atskaitē tiek iekļauts grafiks un informācija par katru no vecuma grupām.

Šobrīd, testējot 5 Google Analytics kontus, redzamas tendences, ka noteiktas interešu kategorijas vienmēr būs starp populārākajām, piemēram, tās ir mūzika, ziņas, ļoti bieži arī tehnikas, tv, sociālās un līdzīgas kategorijas, kas ataino pārlūkprogrammas biežākos apmeklējumus.

Bez populārāko mājas lapu kategorijām var analizēt arī pārējās, specifiskās kategorijas un uzzināt, kas vēl interesē mājas lapas apmeklētājus. Piemērs: ar sarkano krāsu atzīmētas kategorijas, kas pie populārākajām ir ļoti bieži, ar zaļo krāsu atzīmētas kategorijas, kas ir saistītas tieši ar konkrēto mājas lapas darbību.

Pēc tam, kad būs izmantots pietiekams apmeklējumu datu apjoms, analizējot populārās kategorijas, varēsiet secināt,  uz kurām var koncentrēties veidojot piedāvājumus. Un, iespējams, izmantot šīs kategorijas arī savās reklāmas kampaņās.

Ja izmantojat pielāgotos segmentus (Advanced segments), tad pēc iegūtajiem datiem šobrīd ir viegli izveidot segmentus ar kuriem pārlūkot pārējos mājas lapas datus un iegūt papildus informāciju par to, kā tiek lietota mājas lapa un tās saturs,  kādi ir avoti, no kuriem mājas lapā ierodas tieši konkrētās vecuma grupas apmeklētāji.

Šajās atskaitēs nekad neuzzināsiet precīzu informāciju par apmeklētāja patieso vecumu vai dzimumu, vai to, kas viņam tiešām interesē. Tomēr, pēc noteikta laika ir iespējams redzēt tendences, kas aktuālas konkrētajai lapai.

Izmantojot manis ieteiktās analītikas iespējas, jūs uzzināsiet tendences, kas ir pietiekami tuvas īstenībai, lai dotu papildus idejas mājas lapas attīstīšanai vai auditorijas palielināšanai. Domāju, ka tā ir iespēja apskatīt, kāds izskatās konkrētās mājas lapas profils internetā un pieņemt lēmumu – vai tas ir tas profils, kādu mēs vēlamies, lai mūs redz? Tāpat var būt tādi faktori, kurus iepriekš neesat novērtējuši, un tas sniegs jaunas idejas, kur, kā un cik daudz veikt papildus aktivitātes.

Share this post

Share with your friends


Submit