Apdrošināšana, enerģija, tiesības – dārgākās jomas AdWords

Jau daudzus gadus zināms, ka Google ierakstot meklēto atslēgvārdu, kā pirmie, uz gaiši rozā fona, redzami reklāmdevēju apmaksātie Google AdWords rezultāti.

Apmaksāto Google AdWords atslēgvārdu reklāmās visaugstākajā pozīcijā parādās tas rezultāts, par kuru konkrētais uzņēmums solījis lielāko maksimālo maksu par klikšķi. Vismaz pie nosacījuma, ka visiem reklāmdevējiem ir vienāds Kvalitātes Rādītājs (Quality Score). Bet neiedziļināsimies maksāšanas principos – galvenais saprast, ka tie, kas maksā vairāk par klikšķi – parasti nokļūst augstākā pozīcijā!

Interesanti, ka dažādās valstīs ievērojami atšķiras Google AdWords dārgākie atslēgvārdi. Iepriekšējā rakstā apskatīju, ka Latvijā tie ir ar ātro kredītu nozari saistītie atslēgvārdi (piemēram, dārgākais ir “ātrais aizdevums” ar maksu par klikšķi 3,02 $). Ņemot vērā Latvijas lielumu un uzņēmumu konkurenci, šo maksu par klikšķi var nosaukt konkurences ziņā atbilstošu pasaules līmenim.

2011. gadā ASV atslēgvārdi ar vidējo dārgāko maksu par klikšķi bija no šīm kategorijām: „Insurance” (apdrošināšana) – $ 54.91, „Gas/Electricity” (gāze/elektrība) – $54.62 , „Lawyer” (jurists) – $ 42.51. Turpretim, Latvijā šie ir maz izmantoti atslēgvārdi ar zemu maksu par klikšķi. Šīs lielās atšķirības var skaidrot ar dažādiem pieprasījumiem un tirgus situāciju dažādās jomās, kā arī valodas lietojumu. Piemēram, tā kā Latvijā elektrības piegādi nodrošina viens uzņēmums, cilvēkiem nav iespēju izvēlēties un meklēt izdevīgāko elektrības tarifu un piegādātāju, tāpēc tas Google.lv tiek maz meklēts.

Otrs piemērs – ASV ar vārdu “claim” cilvēki meklē labāko iespēju pieteikt prasību tiesā dažādās situācijās, kurās var saņemt kompensāciju par kaut kāda veida nodarījumu. Latvijā šāda prakse ir maz izplatīta, tāpēc vārds “prasība” tiek meklēts mazāk kā 10 reižu mēnesī un maksa par klikšķi ir tikai 0,07 EUR.

 

Dārgākie Google AdWords atslēgvārdi ASV un to cenas Latvijā

„Insurance” (apdrošināšana) – $ 54.91

Apdrošināšana – Visdārgākā klikšķa cena šajā kategorijā ir atslēgvārdiem: „octa apdrošināšana cenas” – €0.43, „kasko apdrošināšana” – €0.45 un „octa apdrošināšana internetā” – €0.46.

„Gas/Electricity” (gāze/elektrība) – $54.62

Elektrība – 6 600 (globālie meklējumi) – €0.12

Gāze – 60 500 (globālie meklējumi) – €0.11

Dārgākie atslēgvārdi šajā kategorijā: „latvijas gāza tarifi” – €0.32, „rīgas gāze” – €0.32, „latvijas gāze tarifs” – €0.31, „propāna gāze” – €0.22.

„Lawyer” (jurists) – $ 42.51

Jurists – 110 000 (globālie meklējumi) – €0.23 (aptuvenā cena par 1 klikšķi)

Visdārgākā klikšķa cena būtu atslēgvārdiem: „labs advokāts” – €0.29

Advokāts – 27 100 (globālie meklējumi) – €0.24 (aptuvenā cena par 1 klikšķi)

„Degree” (grāds) – $ 40.61

Grāds – 1 600 (globālie meklējumi) – €0.29

Dārgākie klikšķi šajā kategorijā: „doktora grāds” – €0.42, „bakalaura grāds” – €0.34

„Mortage” (hipotēka) – $ 47.12

Hipotēka – 8 100 (globālie meklējumi) – €0.43

“Claim” (prasība) – $ 45.51

Prasība – < 10 (globālie meklējumi) – €0.07

Dārgākie atslēgvārdi šajā kategorijā: atslēgvārds pamatā ir maz meklēts, ar zemu atslēgvārda cenu.

„Loans” (aizdevumi) – $ 44.28

Aizdevums – 49 500 (globālie meklējumi) – €1.58

Dārgākie atslēgvārdi šajā kategorijā: „ātrais aizdevums” – €2.36, „ātrs aizdevums” – €2.34, „atrais aizdevums interneta” – €2.21.

„Conference call” (konferences zvans) – $ 42.05

Konferences zvans – 28 (globālie meklējumi) – €0.14

„Recovery” (gan kā piedziņa, gan atjaunošana) – $ 42.03

Piedziņa – 4 400 (globālie meklējumi) – €0.34; Atjaunošana – 6 600 – €0.15

Dārgākie atslēgvārdi: „lindorff parādu piedziņa” – €0.37, „parāda piedziņa” – €0.35, „riepu atjaunošana” – €0.20

„Donate” (ziedot) – $ 42.02

Ziedot – 4 400 (globālie meklējumi)  – €0.16

Dārgākie atslēgvārdi: „ziedot apģērbu” – €0.09

Tabulā norādītas vidējās augstākās maksas par klikšķi  Google AdWords atslēgvārdiem ASV 2011. gadā. Dati par šo pašu atslēgvārdu izmaksām Latvijā apkopoti 2012.gada septembrī.

 

Share this post

Share with your friends


Submit